พื้นที่รับผิดชอบ

ประวัติ

อำเภอแสวงหา จากร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบและปรากฏอยู่ในบริเวณคูเมือง ตำบลห้วยไผ่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าบ้านคูเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีหรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 1213 นอกจากนั้นอำเภอแสวงหายังเคยเป็นสมรภูมิรบของชาวไทยผู้รักชาติที่ต่อสู้กับกองทัพพม่าอย่างกล้าหาญโดยเฉพาะทุ่งบ้านห้วยไผ่ ซึ่งปัจจุบันคือตำบลห้วยไผ่และคลองสะตือสี่ต้น

คำว่า “แสวงหา” หมายถึง การเที่ยวหา การค้นหา สันนิษฐานว่าเดิมพื้นที่ของอำเภอแสวงหาเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าไผ่และไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม นายพรานที่ล่าสัตว์จำเป็นต้องเที่ยวเสาะหาสัตว์ในป่าบริเวณนั้นซึ่งมีเส้นทางทุรกันดานมาก จึงได้ชื่อว่า “บ้านแสวงหา” และมีหมู่บ้านเรียกว่า “บ้านพราน” ซึ่งเป็นชื่อตำบลหนึ่งในปัจจุบัน

อำเภอแสวงหา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำภอแสวงหาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 (แยกทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 (ปากดง)) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

  1. แสวงหา (Sawaeng Ha)
  2. ศรีพราน (Si Phran)
  3. บ้านพราน (Ban Phran)
  4. ห้วยไผ่ (Huai Phai)
  5. จำลอง (Chamlong)