เช็คอีเมลล์ของตำรวจ
ระบบสมาชิกอีเมลล์

ระบบสมาชิก Hot

ระบบรายงานสถิติ
แจ้งเบาะแสต่างๆ
   
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     

 

คำว่า “แสวงหา”หมายถึงการเที่ยวหา และเสาะหา สืบแต่โบราณมาว่าท้องที่ตำบล แสวงหา มีมาแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้าย หมู่บ้านเดิมเป็นป่าช้ารก เป็นต้นว่า เสือ เก้ง ละมั่ง และสิงห์โตบรรดาพรานซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านพราน ในปัจจุบันอันเป็นระยะทางไม่ไกลจากตำบลแสวงหา ได้มาทำการล่าสัตว์ ณ ตำบลแสวงหา และสัตว์เหล่านั้นมักจะตกอยู่ในวงล้อมและมาถูกฆ่าที่บ้านเพชรสังหาร ปัจจุบันนี้ยังเรียกชื่อบ้านนั้นว่า “บ้านเพชร”อยู่ในตำบลแสวงหาจนทุกวันนี้เหตุที่ตำบลแสวงหา เป็นที่ราบลุ่มประกอบกับสุมทุมพุ่มป่าเป็นหย่อม ๆ จึงมีคนมาจับจอง อพยพถิ่นฐานมาทำมาหากินเป็นจำนวนมากขึ้น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2488ท้องที่ตำบลสีบัวทอง ยังรกร้างด้วยป่าไผ่ และพฤกษานานาประการ เหมาะแก่การหลบซ่อนของเหล่าอันธพาล เพราะเขตแดนติดต่อกับอำเภอสามชุก อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทางราชการได้ตั้งหน่วยปราบขึ้น ณ ตำบลแสวงหา และต่อมาและต่อมาตำบลแสวงหาได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแสวงหา เมื่อปี พ.ศ. 2491 และยกฐานะเป็นอำเภอแสวงหาเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2499 มาจนถึงทุกวันนี้

ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งสุดท้าย ได้มีบุคคลสำคัญ คือนายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง คนบ้านสีบัวทอง กับนายดอก นายทองแก้ว คนบ้านกลับ ได้คุมสมัคพรรคพวกร่วมกับชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ร่วมรบกับพม่าถึง 8 ครั้ง การรบครั้งที่ 4 บริเวณต้นสะตือ 4 ต้น แม่ทับพม่าตายในที่รบ ปรากฏหลักฐานมาจนทุกวันนี้

* บ้านสีบัวทอง เป็นชาติภูมิของนายแท่น นายอิน นายเมือง ผู้เป็นวีรบุรุษคนสำคัญของศึกบางระจัน
*บ้านห้วยไผ่ อันเป็นที่ตั้งต้นสะตือ 4 ต้น เป็นสัญญลักษณ์ที่เซ่นสรวงดวงวิญญาณเลือดของชาวบ้านบางระจัน มาจนทุกวันนี้

  
เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอโพธิ์ทอง มีพลเมืองมากขึ้น ท้องที่บางส่วนซึ่งอยู่ ไกลจากที่ตั้งอำเภอ มีโจรผู้ร้ายชุกชุมมากขึ้น เช่น ตำบลสีบัวทอง เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถส่งกำลังไปปราบปรามได้ทันท่วงที โดยสาเหตุดังกล่าวจึงประกาศยก ฐานะเป็นอำเภอแสวงหาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2499 มาจนทุกวันนี้
       
       
       
       
       
   
 
ข้อมูลหน่วยงาน