เช็คอีเมลล์ของตำรวจ
ระบบสมาชิกอีเมลล์

ระบบสมาชิก Hot

ระบบรายงานสถิติ
แจ้งเบาะแสต่างๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ 2551 จำนวนคดีแต่ละประเภทที่ได้รับแจ้งในปีงบประมาณ พ.ศ 2551

โดยคดีให้หมายความรวมถึงคดีที่อยู่ในความผิด 3 ประเภท ได้แก่

1. คดีอาญากลุ่ม 1 : คดีอุกฉกรรจ์และสะเืทือนขวัญ ได้แก่

1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

1.2 ปล้นทรัพย์

1.3 ชิงทรัพย์ (รวม)

1.4 ลักพาเรืยกค่าำไถ่

1.5 วางเพลิง

2. คดีอาญากลุ่ม 2 : คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้แก่

2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

2.3 ทำให้ตายโดยประมาณ

2.4 พยายามฆ่า

2.5 ทำร้ายร่างกาย

2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา

3. คดีอาญากลุ่ม 3: คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ได้แก่

3.1 ลักทรัพย์

3.2 วิ่งราวทรัพย์

3.3 รีดเอาทรัพย์

3.4 กรรโชก

3.5 ชิงทรพย์ (รวม)

3.6 ปล้นทรัพย์

3.7 รับของโจร

3.8 ทำให้เสียทรัพย์

   
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
  
       
       
       
       
       
   
 
ข้อมูลหน่วยงาน