เช็คอีเมลล์ของตำรวจ
ระบบสมาชิกอีเมลล์

ระบบสมาชิก Hot

ระบบรายงานสถิติ
แจ้งเบาะแสต่างๆ
   
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
อำเภอแสวงหาอยู่ตอนเหนือสุดของจังหวัดอ่างทอง
มีพื้นที่รวม 103.10 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

* ทิศเหนือ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
* ทิศตะวันออก อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
* ทิศไต้ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก อำเภอเดิมบาง นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี


  
       
       
       
       
       
   
 
ข้อมูลหน่วยงาน