เช็คอีเมลล์ของตำรวจ
ระบบสมาชิกอีเมลล์

ระบบสมาชิก Hot

ระบบรายงานสถิติ
แจ้งเบาะแสต่างๆ
แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร อยู่ที่บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านพราน ตำบลศรีพราน สวนมะม่วงเชิงเกษตรและผลิตภัณฑ์จากจักรสานจากพลาสติก ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบน้ำยางพารา ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว หวาย ก้านลาน ไม้ไผ่ และ แปรรูปกล้วย

บ้านคูเมือง
เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี ตั้งอยู่ที่หมู่8 ตำบลแสวงหา ห่างจากอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยเป็นเนินดินขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมมุมบนกว้าง ยาว ประมาณด้านละ 300-400 เมตร มีคูน้ำ และคันดินล้อมรอบเมืองเพียงชั้นเดียว
มีความกว้างเพียง 20 เมตร แต่ยังไม่มีการขุดค้นเนินดินใหญ่ และที่สำคัญที่สุดเป็นเนินดินรูปวงรี อยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ได้พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ เผาด้วยไฟอุณหภูมิต่ำ ลายเชือกทาบและลายขูดขีดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้ค้นพบเศษภาชนะจากเตาบุรีรัมย์เคลือบสีน้ำตาล และสีเขียวมะกอกของจีน และเคลือบสีน้ำตาลของสุโขทัยบ้างเล็กน้อย
หลวงพ่อไกรทอง
พระประธานวัดบ้านพราน เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ ได้รับอิทธิพลพุทธศิลปะเขมรแบบหลังยานหน้าตักกว้า 180 ซม. ได้เล่าขานต่อ ๆ กันว่าเมื่อวันดีคืนดี จีวร สังฆาฏิ สบง ของหลวงพ่อจะสุกเป็นสีทองสว่าง
โชติช่วงให้คนเห็นเป็นนิมิตในเวลาเที่ยงคืน
ปัจจุบันหลวงพ่อไกรทอง เป็นที่เคารพสักการะบูชา ของชาวอำเภอแสวงหาโดยทั่วไป
  

 

   
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
       
       
       
       
       
   
 
ข้อมูลหน่วยงาน