ภาพทาสีอาคารที่ สภ.และเสาธง

ข้าราชการตำรวจ สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทาสีอาคารที่ทำการ สภ. และเสาธงชาติใหม่