ภาพให้ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

พ.ต.ท.แสวง จันทร์สว่าง สวป.ฯ ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน