ภาพปรับปรุงซ่อมแซมตู้ยาม

พ.ต.อ.ชูชีพ อินทร ผกก.สภ.แสวงหา พ.ต.ท. พ.ต.ท.กฤชฎา ธราสิทธิ์ รอง ผกก.ป สภ.แสวงหา และข้าราชการตำรวจในสังกัด
ได้ร่วมกัน ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่เก็บรถของกลางให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง


สภาพที่เก็บรถของกลางก่อนปรับปรุงซ่อมแซมใหม่
 

ภาพระหว่างดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมใหม่
 
 
 
 


ภาพหลังปรับปรุงซ่อมแซม