ภาพปรับปรุงซ่อมแซมตู้ยาม

พ.ต.อ.ชูชีพ อินทร ผกก.สภ.แสวงหา พ.ต.ท. พ.ต.ท.กฤชฎา ธราสิทธิ์ รอง ผกก.ป สภ.แสวงหา และช้าราชการตำรวจในสังกัด
ได้ร่วมกัน ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม ตู้ยาม ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี


สภาพตู้ยามก่อนปรับปรุงซ่อมแซมใหม่
 
 
 
ภาพระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมใหม่
 
 
 
ภาพหลังปรับปรุงซ่อมแซม