ภาพให้ความเกี่ยวกับยาเสพติด

พ.ต.ท.แสวง จันทร์สว่าง สวป.ฯ บรรยายการป้องกันการติดยาเสพติดให้กับนักเรียน